អំពីយើង | ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

 

 

លោក ច្រឹក ផល្លី កើត​នៅទី​ក្រុង​ភ្នំពេញ ឆ្នាំ១៩៨១ សញ្ជាតិ​ខ្មែរ ត្រូវ​បាន​ទទួល​ស្គាល់​ជា​ប្រធាន​ក្រុម​ប្រឹក្សា​ភិបាល​នៅ​ថ្ងៃទី២០ ខែកក្កដា ឆ្នាំ​២០១៦។ លោក​មាន​បទ​ពិសោធន៍​ជាង ១៥ឆ្នាំ ខាង​ផ្នែក​គ្រប់​គ្រង ដែល​ក្នុង​រយៈ​ពេល ៥ឆ្នាំ ​លោក​បាន​បំពេញ​តួនាទី​ជា​ប្រធាន​គ្រប់​គ្រង​ផ្នែក​ទីផ្សារ​នៅក្រុម​ហ៊ុន Futaba Co.,Ltd. ក្នុង​ឆ្នាំ​២០០៧ លោក​ត្រូវ​បាន​តែង​តាំ​ង​ជា​នាយក​ចាត់​ការ​ទូទៅ ​ហើយ​បាន​បម្រើ​ការ​ងារ​រហូត​មក​ដល់​បច្ចុប្បន្ននេះ។

 

លោក​បាន​បញ្ចប់​ការ​សិក្សា​ថ្នាក់​បរិញ្ញា​បត្រ​ផ្នែក​គ្រប់​គ្រង​ពាណិជ្ជកម្ម ពី​សាកល​វិទ្យា​ល័យ​ន័រ​តុន។ លោក​ត្រូវ​បាន​តែង​តាំង​ជា​ប្រធាន​ក្រុម​ប្រឹក្សា​ភិបាល​នៃ​គ្រឹះស្ថាន ហ្វូតាបា មីក្រូ​ហិរញ្ញ​វត្ថុ ភីអិលស៊ី ចាប់​តាំង​ពី​ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៥ មក។

 

ក្រុមហ៊ុន AZUMA & CO., LTD ជា​​​ក្រុម​​ហ៊ុន​​​ជប៉ុន និង​​​ជា​​​ម្ចា​ស់​​​​ភាគ​​ហ៊ុន​ ១០០% តំណាង​​ពេញ​​ច្បាប់​​ដោយ​​លោក Yosuke SASAKI មាន​​លោក Yusoke SASAKI កើត​នៅ​ទីក្រុង KANAGAWA ប្រទេស​ជប៉ុន ឆ្នាំ១៩៨៣ សញ្ជាតិ​ជប៉ុន ត្រូវ​បាន​ទទួល​ស្គាល់​ជា​ សមា​ជិក​ក្រុម​ប្រឹក្សា​ភិបាល នៅ​ថ្ងៃទី២០ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៦។ ក្រុម​ហ៊ុន AZUMA & CO.,LTD. ជា​ក្រុមហ៊ុន​ជ​ប៉ុន និង​ជា​ម្ចាស់​ភាគហ៊ុន ១០០% ដែល​តំណាង​ពេញ​ច្បាប់​ដោយ​លោក Yusoke SASAKI មាន​តួនាទី​​ជា​ប្រធាន​នាយក។

 

ក្រុមហ៊ុន AZUMA & CO.,LTD. ជា​ក្រុម​ហ៊ុន​ជប៉ុន មាន​គោល​គំនិត​ស្រប​គ្នា​ក្នុង​ការ​គាំទ្រ លើក ស្ទួយ​កម្រិត​ជីវភាព​ស្តង់​ដារ​រស់​នៅ​ជូន​ដល់​ពល​រដ្ឋ​កម្ពុជា ជាពិសេស​ចូល​រួម​អភិវឌ្ឍន៍​មនុស្ស​ជំនាន់​ថ្មី តាម​រយៈ​ការ​ផ្តល់​សេវា​ហិរញ្ញ​វត្ថុ​ប្រកប​ដោយ​គុណភាព ស្ថិរភាព និង​តម្លា​ភាព​នៃ​ទីផ្សារ។

 

លោក Junichi SASAKI កើត​នៅ​ទីក្រុង KANAGAWA ប្រទេស​ជប៉ុន ឆ្នាំ១៩៤៩ សញ្ជាតិ​ជប៉ុន ត្រូវ​បាន​ទទួល​ស្គាល់​ជា សមាជិក​ក្រុម​ប្រឹក្សា​ភិបាល នៅ​ថ្ងៃទី១៨ ខែ​សីហា ឆ្នាំ២០១៧។ លោក Junichi SASAKI បាន​បញ្ចប់​ការ​សិក្សា​ពី​សាកល​វិទ្យា​ល័យ​តូក្យូ​នៅ​ឆ្នាំ ១៩៧៥ បច្ចុប្បន្ន​ជាប្រធាន និងជា​ភាគទុនិក ១០០% នៃ FutureBud International Co.,Ltd. នៃប្​រទេស​ជប៉ុន ។

 

លោក Hamada MOTOO មានសញ្ញាតិជប៉ុន កើតនៅ ឆ្នាំ១៩៤៨ នៅទីក្រុង KANAGAWA ប្រទេសជប៉ុន។ លោក​ត្រូវ​បាន​តែង​តាំង​ជា​សមា​ជិក​ក្រុម​ប្រឹក្សា​ភិ​បាល​ឯក​រាជ្យ​នៅ​ថ្ងៃ​ទី១៤ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៩។ លោក​បាន​បញ្ចប់​ការ​សិក្សា​ផ្នែក​សេដ្ឋ​កិច្ច នៅ​សាកល​វិទ្យា​ល័យ​ពាណិជ្ជ​កម្ម KOBE (មហា​វិទ្យា​ល័យ​សេដ្ឋ​កិច្ច KOBE) ក្នុង​ឆ្នាំ​១៩៧០។ លោក​មាន​បទ​ពិសោធន៍​ច្រើន ជាង​១៥​ឆ្នាំ ក្នុង​ការ​វិនិយោគ​ក្រៅ​ប្រទេស និង ២០ឆ្នាំ សម្រាប់​ការ​គ្រប់​គ្រង​ក្រុម​ហ៊ុន ដែល​មាន​សម្ព័ន្ធ​ភាព​នៅ​ក្រៅ​ប្រទេស និង ៥​ឆ្នាំ​សម្រាប់​ការ​ពិគ្រោះ​យោបល់ និង​ជួយ​គម្រោង​ក្រៅ​ប្រទេស​របស់​ក្រុម​ហ៊ុន​ខ្នាត​តូច និង​មធ្យម។

 

លោក ង៉ែត សុវណ្ណារ៉ូ មានសញ្ញាតិខ្មែរ កើត​នៅ​ឆ្នាំ១៩៥៩ ក្នុង​ខេត្ត​តាកែវ ប្រទេស​កម្ពុជា។ លោក ត្រូវ​បាន​តែង​តាំង​ជា​សមា​ជិក​ក្រុម​ប្រឹក្សា​​ភិបាល​ឯក​រាជ្យ​នៅ​ថ្ងៃទី១៤ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៩។ លោក​បាន​បញ្ចប់​ការ​សិក្សា​ថ្នាក់​អនុ​ប​​ណ្ឌិត​ផ្នែក​កសិកម្ម ពី​សាកល​វិទ្យា​ល័យ​មិត្តភាព​នៃ​ប្រជា​ជន​ម៉ូស្គូ នៃ​អាហា​រូបករណ៍​ផ្នែក​អនុ​បណ្ឌិត​ផ្តល់​ដោយ​រដ្ឋា​ភិ​បាល​រុស្ស៊ី​ក្នុង​ឆ្នាំ១៩៨៧។ លោក​មាន​បទ​ពិសោធន៍​​ច្រើន​​ជាង ២៥ឆ្នាំ ចាប់​តាំង​ពី​ឆ្នាំ១៩៩២ ក្នុង​មុខ​តំណែង​ប្រធាន​គណនេយ្យ និង​រយៈ​ពេល ៨ឆ្នាំ ជា​អគ្គ​នាយក​រង នៃ​អគ្គ​នាយក​ដ្ឋាន​នៃ​ក្រសួង​ផែន​ការ។