អំពីយើង | សាររបស់ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

សាររបស់ប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

 

 

ក្នុងស្ថានភាពពេលនេះយើងអាចមើលឃើញថា សេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកនៅឆ្នាំ២០២៣ មានកំណើនតិចជាង ការរំពឹងទុកពីឆ្នាំមុន បន្ទាប់ ពីបានឆ្លងកាត់ឧបសគ្គជាបន្តបន្ទាប់នៃវិបត្តិមេរោគកូវីដ ការបន្តដំឡើងការប្រាក់ គោលដើម្បីកាត់បន្ថយអតិផរណា ការរួមតូចនៃលំហ នយោបាយសារពើពន្ធ ការកើនឡើងហានិភ័យនៃការ បែងចែកភូមិសាស្ត្រនយោបាយ វិបត្តិអចលនទ្រព្យ និងភាពទន់ខ្សោយនៃតម្រូវ ការក្នុងស្រុក ដែលបានដាក់ បន្ទុកដល់ពាណិជ្ជកម្ម ការប្រើប្រាស់ និងការវិនិយោគជាសកល។ តាមរយៈការព្យាករណ៍របស់មូលនិធិ រូបិយវត្ថុអន្តរជាតិ កំណើនសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកសម្រាប់ឆ្នាំ២០២៣ អាចសម្រេចបានក្នុងអត្រា ៣% ដែលក្នុងនោះប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍ កើនក្នុងអត្រា ១,៥% ប្រទេសកំពុងលូតលាស់និងកំពុងអភិវឌ្ឍន៍កើន ក្នុងអត្រា ៤% និងសេដ្ឋកិច្ចតំបន់អាស៊ានកើនក្នុងអត្រា ៤,៤%។ ហើយតាមរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០២៣ ដោយធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា បានបង្ហាញថា វិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកបានដាក់សម្ពាធដល់ សេដ្ឋកិច្ចរបស់ កម្ពុជាផងដែរ ជាពិសេសការនាំចេញផលិតផលកាត់ដេរ និងកំណើនវិស័យសំណង់ និងអចលនទ្រព្យ។ ប៉ុន្តែការងើប ឡើងវិញនៃវិស័យទេសចរណ៍ កំណើនការនាំចេញផលិតផលមិនមែនកាត់ដេរ និងកំណើនតម្រូវការក្នុងស្រុកបានរួមចំណែកគាំទ្រដល់ សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាឱ្យមានការកើនឡើងក្នុងអត្រា ៥,៥% នៅឆ្នាំ២០២៣ ខ្ពស់ជាងឆ្នាំ២០២២ (មាន ៥,៣%) បន្តិច ដែលការរំពឹងទុកនេះ នឹងមានការកើនឡើងនៃការវិនិយោគហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ និងអត្ថប្រយោជន៍ពីកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មក្នុងតំបន់តាមរយៈការលើកឡើង របស់ធនាគារពិភពលោកនៅពាក់កណ្តាលឆ្នាំ២០២៣ នេះ។ ការសម្រេចបានកំណើននេះ កើតឡើងដោយសារមានការគាំទ្រមិនអាច ខ្វះបាននូវស្ថិរភាពនយោបាយ ដែលជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃជំនឿ ទុកចិត្ត និងការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយនិរន្តរភាព ដែលរាជរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិ ថ្មី បានដាក់ឱ្យអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រ បញ្ចកោណដំណាក់កាលទី១ ដែលមានគោលដៅច្បាស់លាស់ និងទស្សន:វិស័យវែងឆ្ងាយក្នុងការ អភិវឌ្ឍ សេដ្ឋកិច្ច និងសង្គម ដោយផ្តោតលើចំណុចអាទិភាពគន្លឹះទាំង ៥ គឺមនុស្ស ផ្លូវ ទឹក ភ្លើង និងបច្ចេកវិទ្យា។
ចំពោះទំនុកចិត្តមកលើប្រព័ន្ធធនាគារ និងមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនៃប្រទេសកម្ពុជានូវបន្តមានភាពរឹងមាំ ទោះបី ឆ្នាំ២០២៣ ជាឆ្នាំបោះឆ្នោត ហើយប្រព័ន្ធធនាគារនៅក្នុងប្រទេសមួយចំនួនបានរងការប៉ះទង្គិចដោយការដួលរលំនៃធនាគារពាណិជ្ជក៏ដោយ។ ហើយនៅក្នុងតំបន់ ឬប្រទេសនីមួយៗអាចមានការកើនឡើងបំណុល និងហានិភ័យឥណទានកើតឡើងលើវិស័យអចលនទ្រព្យ។ ការថយចុះកំណើន ឥណទានគួបផ្សំ នឹងការបញ្ចប់នៃការរៀបចំឥណទាន រៀបចំឡើងវិញក្នុងអំឡុងពេលវិបត្តិកូវីដ បានបណ្តាលឱ្យអនុបាតឥណទានមិន ដំណើរការកើនឡើង ដែលតម្រូវឱ្យគ្រឹះស្ថានធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុបន្តបង្កើនការត្រួតពិនិត្យ តាមដាន វាយតម្លៃ និងធ្វើស្ថិតិជាប្រចាំលើ ហានិភ័យដែលអាចកើតមានឡើង។ គិតត្រឹមដំណាច់ឆ្នាំ២០២៣ ទ្រព្យសកម្មសរុបរបស់គ្រឹះស្ថានធនាគារនិងហិរញ្ញវត្ថុបានកើនឡើង ៨,៦% ដល់ ៣៤៦,៧ ទ្រីលានរៀល (ស្មើនឹង ៨៤,៣ ប៊ីលានដុល្លារអាមេរិក) ដែលក្នុងនោះវិស័យធនាគារមានសមាមាត្រ ៩១,៨% វិស័យមីក្រូ ហិរញ្ញវត្ថុ ៧,៦% និងវិស័យភតិសន្យាហិរញ្ញវត្ថុ ០,៦% ជាមួយចំនួនគណនីប្រាក់បញ្ញើអតិថិជនដល់ ១៨,៩ លានគណនី និងគណនីឥណទានអតិថិជនដល់ ៣,៩ លានគណនី។ បើយោងតាមរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំ២០២៣ របស់ធនាគារជាតិនៃកម្ពុជាបាន បង្ហាញថា ធនាគារពាណិជ្ជមានចំនួន ៥៨ ធនាគារឯកទេសមានចំនួន ០៩ គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុទទួលប្រាក់បញ្ញើមានចំនួន ០៤ គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុមានចំនួន ៨៣ គ្រឹះស្ថានឥណទានជនបទមានចំនួន ១១៤ គ្រឹះស្ថានភតិសន្យាហិរញ្ញវត្ថុមានចំនួន ១៦ អ្នកដំណើរការតតិយភាគីមានចំនួន ០៦ គ្រឹះស្ថានផ្តល់សេវាទូទាត់មានចំនួន ៣៣ ក្រុមហ៊ុនក្រេឌីតប្យូរ៉ូកម្ពុជាមានចំនួន ០១ ការិយាល័យតំណាងធនាគារបរទេសមានចំនួន ០៥ និងអាជីវករប្តូរប្រាក់មានចំនួន ២.៩១៥។ ចំណុចនេះយើងអាចមើលឃើញថា ទោះបីជាទទួលរងឥទ្ធិពលពីវិបត្តិ ក៏ប្រព័ន្ធធនាគារ និងមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ នៅតែបន្តមានស្ថិរភាពរឹងមាំ និងភាពធន់ ដោយមានការបន្ត បណ្តាក់ទុនបន្ថែមពីអ្នកវិនិយោគទាំងក្នុងស្រុក និងក្រៅស្រុកមកលើវិស័យនេះនៅកម្ពុជា។ ក្នុងនោះវិស័យមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនៅកម្ពុជានៅ តែបាន និងកំពុងដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការរួមចំណែកដល់ការលើកកម្ពស់ហិរញ្ញវត្ថុប្រកបដោយចីរភាព ការចូលរួមថែរក្សាបរិស្ថាន និងការអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ចបៃតង និងសង្គម ជាពិសេសការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រនៅតាមជនបទ។
ទោះបីមានផលប៉ះពាល់ពីការរីករាលដាលនៃមេរោគកូវីដ និងបញ្ហាអូសបន្លាយនៃសង្គ្រាមរវាងប្រទេសរុស្សី និងអ៊ុយក្រែនកន្លងមក ដែលបានជះឥទ្ធិពលមួយចំនួនដល់វិស័យធនាគារ និងហិរញ្ញវត្ថុ ក៏គ្រឹះស្ថាន ហ្វូតាបា មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ភីអិលស៊ី បានខិតខំប្រឹងប្រែង បង្កើតសាខាថ្មីមួយបន្ថែមទៀត គឺសាខាក្រុងដូនកែវ ខេត្តតាកែវ ដែលបានទទួលការអនុញ្ញាត និងផ្តល់អាជ្ញាបណ្ណពីធនាគារជាតិ នៃ កម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី០៧ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៣ ទៅតាមផែនការយុទ្ធសាស្រ្តរយៈពេលវែងរបស់ខ្លួន ហើយនាចុងឆ្នាំ២០២៣ នេះ គ្រឹះស្ថាន ហ្វូតាបា មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ភីអិលស៊ី ក៏បានផ្លាស់ប្តូររចនាសម្ព័ន្ធរបស់ខ្លួនផងដែរក្នុងកម្រិតគណៈគ្រប់គ្រង ដោយបានតែងតាំងនាយក ប្រតិបត្តិថ្មីដែលជាជនជាតិខ្មែរ ដើម្បីបន្តការដឹកនាំ គ្រប់គ្រង និងអនុវត្តការងារឱ្យ កាន់តែមានប្រសិទ្ធភាព។ ទោះជាស្ថិតនៅស្ថានភាព លំបាកនេះក៏ដោយ នៅក្នុងឆ្នាំ២០២៣ គ្រឹះស្ថាន ហ្វូតាបា មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ភីអិលស៊ី នៅតែអាចរក្សាប្រាក់ចំណេញរបស់ខ្លួនបានចំនួន ២៦០.៤៦៤ ដុល្លារអាមេរិក ជាមួយនឹងទ្រព្យសកម្មចំនួន ១៥.៥៨០.៨៦២ ដុល្លារអាមេរិក។ លទ្ធផលនេះបង្ហាញពីការចូលរួម សហការ ពីគណៈគ្រប់គ្រង បុគ្គលិកទាំងអស់ និងពិសេសផ្នែកឥណទានផ្ទាល់ ដែលបានខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការគ្រប់គ្រង និងដោះស្រាយ បំណុលយឺតយ៉ាវឱ្យបានទាន់ពេលវេលា។ 
ក្នុងនាមប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាល ខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅដល់អតិថិជន និងភាគទុនិកជប៉ុនរបស់យើងខ្ញុំ នៅតែមាន សុច្ឆន្ទៈក្នុងការប្រើប្រាស់សេវា និងផលិតផលរបស់គ្រឹះស្ថាន ដើម្បីចូលរួមចំណែក អភិវឌ្ឍអាជីវកម្ម និងធនធានមនុស្សជំនាន់ក្រោយ នៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ព្រមទាំងនាយកប្រតិបត្តិ នាយករងប្រតិបត្តិ និងបុគ្គលិកទាំងអស់របស់គ្រឹះស្ថាន ហ្វូតាបា មីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ ភីអិលស៊ី សម្រាប់ការគាំទ្រ និងការខិតខំប្រឹងប្រែងបំពេញការងាររបស់ខ្លួន និងការអនុវត្តតាមផែនការយុទ្ធសាស្រ្តរបស់គ្រឹះស្ថាន។ ជាពិសេសខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅបំផុតចំពោះធនាគារជាតិនៃកម្ពុជា និងដៃគូសហប្រតិបត្តិការ ដែលតែងតែផ្តល់ការ សហការ ការគាំទ្រ និងអនុសាសន៍នានាដល់គ្រឹះស្ថានយើងខ្ញុំ ដើម្បីចាត់ចែងនូវរាល់សកម្មភាពការងារទាំងអស់ប្រកបដោយតម្លាភាព និងប្រសិទ្ធភាពរហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ន និង នាពេលអនាគតផងដែរ។
ជាចុងក្រោយ យើងខ្ញុំសូមប្រសិទ្ធិពរជ័យ វិបុលសុខ ចូលកើតមានដល់លោកអ្នក និងក្រុមគ្រួសារ នូវសេចក្តីចម្រើនមានបាន ជោគជ័យ គ្រប់ភារកិច្ចការងារ ជានិច្ចនិរន្តតរៀងទៅ។